Česká lékařská homeopatická společnost

Otevřený dopis dr. Rajana Sankarana zpět

Překlad: Mgr. Lenka Ničková

Chtěl bych vám říci, že tento čas se podobá velkému vyrovnání. Infekce se chová stejně k princi i k chuďasovi. Tato myšlenka by nás měla všechny spojit a vyzvednout na vyšší úroveň fungování, na úroveň, která překračuje naše ego, která nechává za sebou veškeré pocity viny či výčitek, na úroveň, na které se všichni spojíme ve službě společnému cíli. Mnoho mých úctyhodných kolegů se na různých fórech podělili o své zkušenosti. Mnozí z nich se mnou průběžně komunikují. Jsou to Paul Herscu, Jan Scholten, Massimo Mangialavori, Heiner Frei, Annette Sneevliet, Jayesh Shah, Andreas Holling, Manuel Mateau a mnoho dalších. Hluboce si vážím jejich postoje a oceňuji jejich záměr, jakož i vzájemný respekt a pokoru, s jakou se dělí o své zkušenosti. Naším cílem budiž spojit se a navodit atmosféru vzájemné tolerance, abychom společně mohli pomoci co největšímu množství lidí.

Jsem zcela otevřen myšlence, že na různých místech světa může existovat různý genus epidemicus, přijímám i možnost, že žádný genus epidemicus neexistuje, obzvlášť u případů s mírným průběhem, kdy pacienti potřebují různé léky. Anebo (a to platí hlavně u onemocnění s mírným průběhem) může pacient potřebovat svůj konstituční lék. Někteří kolegové soudí, že mohou existovat různé léky na jednotlivé fáze onemocnění. Zachovejme si otevřenou mysl a diskutujme o tom.

V každém případě si myslím, že je načase dát hlavy dohromady, abychom dokázali situaci správně uchopit a pokusili se zjistit, zda se nám podaří najít společnou řeč. I když můžeme mít různé názory, měli bychom se naučit důvěřovat navzájem svým zkušenostem a respektovat odlišná hlediska. Na veřejnosti je slyšet spousta jednotlivých hlasů a to navozuje chaos. Je čas začít táhnout za jeden provaz, diskutovat a o svá zjištění se podělit s kolegy. Navrhuji, aby se některý neutrální kolega v této věci ujal vedení a zorganizoval společné setkání.

Zároveň chci říci, že by bylo nesmírně užitečné, kdyby existovalo centrální fórum, kde by homeopaté publikovali svoje zkušenosti s jednotlivými případy.

Pojďme zapomenout na své rozpory a spojme se, abychom se ctí, důvěrou, vzájemným respektem, v jednotě a s láskou čelili nastalé situaci.

 

S láskou a s modlitbou za nás za všechny a za planetu Zemi

 

Rajan Sankaran