Česká lékařská homeopatická společnost

Jak budeme spolupracovat

Podmínky poskytnutí služby homeopata

Homeopatie nahlíží zdraví z celostní perspektivy. Homeopaté nestanovují lékařskou diagnózu a je na zodpovědnosti každého pacienta, aby udržoval funkční vztah se svým ošetřujícím lékařem či pečovatelem za účelem sledování postupu léčby a pravidelných lékařských prohlídek.

Tato platforma je zaměřena pouze na akutní péči.

Homeopatie v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči nebo práci licencovaného lékaře či psychiatra/psychologa.

Homeopatické léky lze kombinovat s klasickými chemickými léky.

Homeopatie nemá nežádoucí vedlejší účinky.

Svým souhlasem s našimi podmínkami spolupráce prohlašujete následující:

  • Rozumím tomu, že homeopatická léčba podporuje všeobecnou vitalitu a konstituci mne či mého dítěte, a že nebude léčena ani diagnostikována žádná konkrétní choroba.
  • Souhlasím s tím, že můj případ či případ mého dítěte může být konzultován s jinými profesionálními homeopaty, pokud tato konzultace poslouží mým zájmům či zájmům mého dítěte. Právo na soukromí budu mít zajištěno zatajením mého jména a nacionálií, nebo jiných informací, vedoucích k mé identifikaci.
  • Je mi více než 18 let a dobrovolně jsem homeopatii zvolil/a jako terapii pro sebe či svoje dítě.
  • Jsem si vědom/a toho, že ani výsledek homeopatické léčby, ani její délka nejsou garantovány a nedají se předem určit, neboť záleží vždy na individuálních dispozicích pacienta.
  • Souhlasím s tím, že je na mém svobodném rozhodnutí, kde si opatřím doporučené léky.
  • Jsem si vědom/a toho, že homeopat, který se mnou povede konzultaci, nemusí být lékař a nestanovuje diagnózu. Všechna homeopatická doporučení jsou zaměřena na podporu všeobecného zdraví pacienta.