Česká lékařská homeopatická společnost

Prohlášení českých homeopatů k tzv. koronavirové krizi

My, homeopaté sdružení v platformě Homeopatie pomáhá, nabízíme pomoc při zvládání koronavirové krize v naší zemi.

Homeopatické léky jsou vysoce účinné nejen při samotném onemocnění koronavirem, ale i při léčbě úzkostí, strachů, depresí a jiných potíží, spojených se současnou celospolečenskou situací i s ekonomickou krizí.

Homeopatická léčba je šetrná, bez vedlejších účinků a ekologická.

Historicky se mnohokrát osvědčila při léčbě epidemií.

Homeopaté mohou nabídnout léčbu i prevenci.

Jsme součástí mezinárodní skupiny několika desítek zkušených homeopatů celého světa, kteří již od počátku měli příležitost ošetřovat pacienty s onemocněním Covid19. To nám umožňuje/dovoluje čerpat z jejich bohatých zkušeností. (odkaz)

Můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.

V těžkých případech je samozřejmě nezbytné vyhlednat odbornou pomoc lékaře.

Ing. Petra Cihlářová
MUDr. Ladislav Fiala
MVDr. Michal Jiřička
MUDr. Kateřina Lucká
Mgr. Lenka Ničková
MUDr. Martina Nosálová
Jana Vohryzková
MUDr. Ivan Vondřich