Česká lékařská homeopatická společnost

Onemocnění COVID-19 (zkratka Coronavirus disease 2019) zpět

Původce: Virus se jmenuje SARS-CoV-2. Patří do skupiny koronavirů, jde o viry běžné v populaci, existuje jich několik typů, většina způsobuje běžnou rýmu či nachlazení. Pouze 3 z nich způsobují vážná onemocnění. (SARS, MERS a nynější COVID-19).

Původ viru: Oficiálně z netopýrů či jiných zvířat, neoficiálně se objevují informace, že může jít o virus uměle vyrobený v laboratoři.

Přenos viru: Kapénkovou infekcí – drobné kapénky se šíří vzduchem při kýchání, kašli, ale i běžném mluvení – až několik metrů. Druhou možností je dotyk – virus přežívá na površích i několik dnů (déle ve vlhkém prostředí), následně se rukou může přenést do očí nebo úst. Z toho plynou 2 hlavní způsoby prevence nemoci: nošení roušek, ideálně typu FFP2 bez ventilu (chrání vás i okolí – pokud máte respirátor s ventilem, je nutno přes něj dát ještě roušku, abyste chránili své okolí a ne pouze sebe) nebo alespoň běžné roušky (které chrání spíše okolí, protože zachycují kapénky z vašich úst) a používání desinfekce na ruce, event. desinfekce povrchů.

Inkubační doba: 2-14 dnů (výjimečně i déle)

Klinické příznaky nemoci – liší se individuálně u různých lidí:

Základní trojice: horečka či zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost

Další příznaky: únava, bolesti v krku, bolesti hlavy, bolesti těla – svalů atd., porucha chuti a čichu, závrať a zvracení, průjem, ucpaný nos.

Naopak příznakem koronaviru není např. vodnatá rýma s častým kýcháním, nebo kašel s vykašláváním velkého množství žlutých hlenů.

Průběh nemoci:

Neznáme přesně celkový počet pacientů, protože pouze část z nich má příznaky či jde k lékaři.

Ze všech diagnostikovaných pacientů:

80% má zcela bezpříznakový nebo lehký průběh

20% vážnější průběh, mezi nimi 10% pacientů vyžaduje hospitalizaci s podáváním kyslíku, část z nich jednotku intenzivní péče

Hlavní komplikací nemoci je zápal plic, který se projeví celkovým těžkým stavem, silným kašlem a výraznější dušností.

Pacienti s chronickými nemocemi (onemocnění srdce, plic, cukrovka atd.) jsou rizikovou skupinou.

Smrtnost (letalita) je 2-3%

Diagnostika:

1) hlavní test – výtěr z nosohltanu a následné vyšetření v laboratoři na přítomnost RNA viru (metoda zvaná PCR- polymerázová řetězová reakce). Metoda je citlivá, je pozitivní už 1-2 dny před začátkem příznaků nemoci, ale musí být správně proveden výtěr. Testy se provádějí na odběrových místech, jejich aktuální seznam je na webu Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Test buď musíte zaplatit (přes 2000 Kč) nebo ho platí pojišťovna – pak musíte mít žádanku od praktického lékaře – tu vystaví elektronicky a pošle emailem nebo zadá do informačního systému, ke kterému mají přístup všechna odběrová centra. Lékaře je nutno kontaktovat telefonicky a on rozhodne, zda je test indikován. Lékař musí postupovat dle kritérií, která musí pacient splňovat, aby bylo možno vyšetření provést na pojišťovnu.

Na odběrové místo musíte jet vlastní dopravou, event. v autě s jedním dalším člověkem. Nejezděte taxíkem ani MHD. Pokud se nemůžete dopravit sami, váš lékař přes hygienickou stanici může objednat domácí odběr – odběrový tým přijede k vám domů.

2) Rapid test – provádí se z kapky krve z prstu. Detekuje protilátky proti viru, které se ovšem tvoří až 5-7 dní po začátku nemoci takže není vhodný k diagnostice nemoci. Používá se pouze na konci karantény, nebo ke zjišťování promořenosti populace virem.

3) odběr krve na protilátky – platí totéž co pro bod 2) – provádějí některé laboratoře, oproti Rapid testu je více citlivý.

Léčba:

Alopatičtí lékaři doporučují obvykle léky na horečku a kašel. Specifická léčba na virus u běžných pacientů není.

Vhodná je homeopatická léčba – lék se volí „ušitý na míru“ dle individuálních příznaků daného pacienta – zkontaktujte svého homeopata a poraďte se, jakou léčbu přesně použít pro danou kombinaci příznaků.

U vážnějších pacientů v nemocnici se používá zejména terapie kyslíkem, event. protivirové léky. U nejzávažnějších pacientů přichází na řadu umělá plicní ventilace či ECMO – mimotělní okysličování krve (při nejvážnějším stavu se selháním plic či srdce)

I u vážných pacientů v péči lékařů v nemocnici je, pokud to situace prakticky umožňuje, vhodné současně podat homeopatickou léčbu, která se s lékařskými metodami může vhodně doplňovat a zlepšit průběh nemoci.

Prevence:

1) Hlavní prevencí je důsledná izolace všech nemocných, podezřelých i osob, které byly v kontaktu s prokazatelně nemocným. K tomu směřují všechna současná vládní opatření.

U nemocného se virus může vylučovat až několik týdnů po skončení příznaků nemoci. Nemocný musí zůstat v izolaci až do provedení výtěru, který musí být 2x negativní.

Karanténa po kontaktu s nemocným je 14 dní od kontaktu, na konci karantény je nutno provést test – buď Rapidtest (z kapky krve – provádějí někteří praktičtí lékaři) nebo výtěr na odběrovém místě.

2) Na osobní rovině obecně zdravý životní styl, dostatek spánku, sportovat nebo cvičit (ale pouze když jste zdraví!!), zdravá strava atd.

Vhodný je vitamin C, vitamin D a omega-3 mastné kyseliny (ryby nebo rostlinné oleje – zejm. konopný, sezamový, lněný, nebo omega-3 kapsle z lékárny). Imunitu posilují také houby – např. hlíva ústřičná. Ajúrvédští lékaři doporučují čerstvý zázvor – čaj nebo žvýkat malý kousek zázvoru několikrát denně

3) Homeopatická prevence: existuje více možností, nejlépe se poradit s homeopatem, který lék je v dané době vhodný (záleží na stadiu pandemie, kondici pacienta, sezónních změnách počasí atd.)

!! CO DĚLAT, KDYŽ MÁTE PODEZŘENÍ NA KORONAVIRUS:

1) Izolujte se – nechoďte mezi lidi, nejezděte MHD, nechoďte k lékaři, jídlo si nechte dovézt domů. Pokud jsou nemocní i vaší rodinní příslušníci, musí být v karanténě i když nemají obtíže, nicméně se snažte doma maximálně izolovat (samostatný pokoj, praní prádla při vyšší teplotě, samostatné ručníky, desinfikovat ruce atd.) Pokud jste pouze v karanténě a nemáte obtíže, na vaše rodinné příslušníky se karanténa nevztahuje, ale opatření domácí izolace od ostatních platí stejná.

2) Kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky, event. kontaktujte infolinku 1212 a postupujte podle jejich pokynů. U těžkého stavu – vysoká horečka, nemožnost dýchat, volejte RZP – 155

3) Kontaktuje svého homeopata stran homeopatické léčby, která je vhodná u jakéhokoli stadia a vážnosti nemoci.

Autor: MUDr. Michael Blažej

Internetové zdroje informací:

Ministerstvo zdravotnictví http://koronavirus.mzcr.cz/

Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Článek vydala Česká lékařská homeopatická společnost

http://www.clhs.cz/