Česká lékařská homeopatická společnost

Prohlášení českých homeopatů k tzv. koronavirové krizi (old)

My, homeopaté České republiky, jsme velmi znepokojeni vývojem situace v naší zemi. Od samého začátku tzv. koronavirové krize je české veřejnosti podsouván obraz katastrofy apokalyptických rozměrů. Občané jsou informováni o počtu nakažených a zemřelých v absolutních číslech, uměle se navyšuje počet obětí hlavně tím, že se nerozlišuje, zda oběť byla osoba trpící dlouhodobými chronickými potížemi, která v době úmrtí byla kromě svých závažných onemocnění také nakažena koronavirem, či zda tato infekce byla hlavní příčinou smrti pacienta. Pokud pečlivě a pravdivě porovnáme všechna dostupná data o COVID-19, zjistíme, že v současné době tato choroba není nebezpečnější než běžná chřipková onemocnění, a že počet nakažených v České republice zdaleka nedosáhl hranice epidemie.

Hlavní nebezpečí COVID-19 spočívá v nepřiměřené a zkreslující mediální pozornosti, která je mu věnována, a v celosvětové panice, kterou vyvolala. Tento mediální obraz skutečnosti pak ochromil ekonomiku celého světa, což bude mít dalekosáhlé dopady na život celé společnosti.

My, homeopaté, nabízíme při zvládání koronavirové krize pomoc. Homeopatické léky jsou vysoce účinné nejen při samotném onemocnění koronavirem, ale i při léčbě úzkostí, strachů, depresí a jiných potíží, spojených se současnou celospolečenskou situací, i s ekonomickou krizí, která může následovat.

Žádáme média, aby pravdivě informovala veřejnost o možnostech homeopatie a jejího použití v praxi jako účinné pomoci pro zvládnutí krize i jejích důsledků.

Jsme velmi znepokojeni zprávami o plošném očkování obyvatelstva jako jediném možném řešení situace. Očkování proti RNA virům, které rychle mutují, má velmi malou účinnost a použití narychlo vyrobené vakcíny, která neprošla řádným procesem schvalování, může být ve svých důsledcích ničivější, než virus sám.

Žádáme vládu, aby odmítla tlak farmaceutické lobby a médií a zabránila celoplošnému očkování českých občanů proti koronaviru.

Žádáme média, aby upustila od propagace očkování a pravdivě informovala i o jiných metodách léčení a prevence, ochrany zdraví a zvýšení imunity, bez ohledu na to, zda jde o klasickou západní medicínu, homeopatii, tradiční čínskou medicínu, bylinné preparáty, či jiné léčebné postupy.

Nepodléhejme pocitu bezmoci a vezměme odpovědnost za své zdraví do svých rukou. Nejúčinnější prevencí je zdravá imunita a dobrá mysl. Jsme dostatečně silní, nepotřebujeme, aby o našem zdraví rozhodoval někdo jiný. Záleží jen na nás, zda se necháme zmanipulovat strachem.

Epidemie byly, jsou a budou, stejně jako různá virová i jiná onemocnění. Nelze kvůli tomu omezovat naši svobodu a pošlapávat lidská práva. Žijme svobodně, v souladu se vším, co život přináší. Strach z nás činí otroky.

Vyzýváme vládu, aby deklarovala svou úctu k lidským právům a respekt k naší svobodě a předložila jasný scénář postupu k ukončení současné krize.

Vyzýváme média, aby se postavila za zachování občanských práv a svobod.

Věřme sobě a svým schopnostem. Jedině tak vyjdeme z této krize se ctí a posíleni.

Ing. Petra Cihlářová
MUDr. Ladislav Fiala
MVDr. Michal Jiřička
MUDr. Kateřina Lucká
Mgr. Lenka Ničková
MUDr. Martina Nosálová
Jana Vohryzková
MUDr. Ivan Vondřich