Česká lékařská homeopatická společnost

Prohlášení o přístupnosti

  • Při tvorbě stránek bylo dbáno zásad WCAG 1.0 a metodiky Blind Friendly Web 2.3.
  • Základ stránek je tvořen značkovacím jazykem HTML5, vizuální podoba pomocí CSS 3
  • Zapnutý JavaScript pro běh stránek není nutný.

Vstupní a výstupní zařízení:

Stránky jsou nezávislé na vstupním a výstupním zařízení, lze jimi procházet za pomoci např. pouze myši či pouze klávesnice a zobrazovat je za pomoci internetových prohlížečů, textových prohlížečů, PDA zařízení, tabletů, projektorů nebo hlasových čteček.