Česká lékařská homeopatická společnost

Článek v Tempus medicorum zpět

V dubnovém čísle časopisu Tempus medicorum vyšel článek, ve kterém byl uveden zcela tendenční a urážlivý výrok vůči homeopatii.

Přes reakce jednotlivců i organisací na toto vyjádření, rozhodl se výbor ČLHS nereagovat na toto prohlášení, považuje to za zbytečné. Tyto výroky nic nevypovídají o homeopatii jako takové, ale vypovídají o těch, kteří se k tomuto aktu propůjčili.

Argumentů ve prospěch homeopatie bylo již vzneseno tolik, že nic nového bychom stejně neřekli.

Faktem je, že určití lidé tyto argumenty slyšet nechtějí a zcela záměrně je přehlížejí. Z těchto reakcí lze nabýt dojmu, že se homeopatie obávají. Proč, to by nám mohli říci oni sami.

K atributu vědce, mimo jiné, patří pokora před nepoznaným, tolerance a úcta ke znalostem druhých.

Výbor ČLHS.