Česká lékařská homeopatická společnost

O budoucnosti chronické léčby aneb funkční medicína zpět

Žijeme v době témeř exponenciálního růstu informací. Toto informační tsunami se nevyhlo ani medicíně. Jednotlivé obory se stále více a více atomizují. Dnes máme specialisty na mamografii, magnetickou rezonanci, na laparoskopické operace, atd… V záplavě informací, nových diagnóz, léčebných postupů, nových technologických vymožeností a léků, v honbě za větší efektivitou práce a ve standartizaci procesů, se nám více a více ze zřetele ztrácí jedinečnost každého pacienta a hlavně ucelená představa o vzniku nemocí, na niž by pak následné léčení bylo založeno.

Celý článek: Funkční medicína (PDF)