Česká lékařská homeopatická společnost

Letní škola ČLHS 2016 zpět

Rok se s rokem sešel a přišlo opět léto – čas odpočinku. Pro některé z nás je právě letní škola takovým žádoucím odpočinkem. Člověk má pár dní jenom pro sebe, mimo každodenní stereotyp a povinnosti vůči rodině a práci. A ještě se při tom něco zajímavého dozví.

Klaus HÖR nám letos na letní škole přednášel již počtvrté. Za sebe mohu říci, že jsem se na něj velmi těšila a že se mi rozhodně neoposlouchal. Jeho největší kvalita spočívá v tom, že je to praktik, který během 35 let práce v oboru homeopatie, stomatologie a urgentní medicíny nasbíral obrovské množství zkušeností, které zanalyzoval a zpracoval a dokáže předávat tyto cenné poznatky svým žákům. Takže za každým jeho slovem stojí nejen teorie, ale i to nejcennější – ověřená praxe.

V minulých letech jsme měli zajímavá témata – sterilitu, onemocnění geriatrických pacientů, říši hub a loni mléka. Letos se Klaus zabýval problematikou autoimunitních onemocnění, detailněji probral  onemocnění štítné žlázy a léky nejčastěji na ně  indikované a nakonec se věnoval

homeopatickým  lékům  z hormonů- Pituitaria anterior, Pituitaria posterior, Corticotropinum, Cortisonum, Folliculinum, Ovininum a Thyreoidinum. Jak je pro jeho způsob výuky typické, rozebíral některé – pro prezentované případy důležité – rubriky, přičemž prováděl diferenciální diagnostiku mezi jednotlivými léky v rubrikách. Takže jsme se mnoho dozvěděli i o tématech, která se bezprostředně netýkala autoimunity. Slyšeli jsme obecná témata skupiny hadů a odlišnosti jednotlivých léků ve skupině, poučili jsme se o skupině Liliaceae, probrali jsme charakteristiky solí jódu a mořských léků. Dozvěděli jsme se množství informací o lécích, které známe jen podle zkratky v repertoriu, jako je např. Thiosinaminum, Lecithinum, Thlaspi bursa pastoris, Jaborandi, Ephedra a mnoho jiných.

Klausovy znalosti léků jsou, zdá se, nevyčerpatelné a každé setkání s ním je nesmírně inspirativní.

Už se těším na příští letní školu – tématem bude pravděpodobně hmyz.

MUDr. Alexandra Konopásková