Česká lékařská homeopatická společnost

Blahopřání MUDr. Ludmile Elekové zpět

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

doluji si, snad i jménem Vaším, blahopřát naší kolegyni MUDr. Ludmile Elekové, která se podle Unie pacientů ČR stala lékařkou roku 2014. Důvody, které vedly k udělení tohoto ocenění známe všichni. Je to neúnavný boj proti totalitnímu způsobu myšlení a konání v oblasti vakcinace. Bez ohledu na osobní riziko, kterému je MUDr Eleková vystavena, neustále poukazuje na negativa, která kolem  vakcinace jsou. Popisovat všechny její aktivity je zbytečné, kdo chce, ten je zná. Co by z toho mělo vyplývat pro nás ostatní? Vidím jediné východisko,  chovat se a jednat jako ona.

Lído,  děkujeme za vše, co pro pacienty, ale i pro nás ostatní, děláš.

Za výbor ČLHS

MUDr. Ladislav Fiala